Dostawa i płatność

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1.1.1 Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie Przelewy24.pl – PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
1.1.3 Pobranie i płatność bezpośrednio osobie dostarczającej przesyłkę. Nie odebranie przesyłki nie zwalnia z dokonania wpłaty za produkty spersonalizowane, wykonane na zamówienie zlecającego.
1.1.4 Przelew tradycyjny na konto firmy SmallArt Nr konta zostanie podany na ostatniej stronie zamówienia, oraz w mailu potwierdzającym zamówienie.
1 .2 Termin płatności:
1.2.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą lub przelewem tradycyjnym Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 
2. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

2.1 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
2.3 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
2.3.1 Przesyłka do paczkomatu (Inpost).
2.3.2 Przesyłka kurierska.
2.4 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5-7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5-7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
2.4.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne, kartą płatniczą lub przelewem tradycyjnym – od dnia uznania rachunku bankowego, konta rozliczeniowego Sprzedawcy lub akceptacji projektu wysłanego drogą elektroniczną.
2.4.2 W przypadku wyboru „pobranie” od dnia zamówienia lub akceptacji projektu wysłanego drogą elektroniczną.

2.5 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5-7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.